2017. július 03. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Tehergépkocsi-vezetői GKI tájékoztató anyag

Tehergépkocsi-vezető továbbképzés

MIT KELL TUDNI A KÉPZÉSRŐL…

Képzés megnevezése:

Tehergépkocsi-vezető továbbképzés

A képzés célja:

A közúti közlekedés biztonságának javítása, a tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképzés és a továbbképzés eredményeként megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. A továbbképzési tanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a tehergépkocsi-vezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el az áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához - és a vizsgához - szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket. Olyan szakemberekké kell válniuk, akik minden szempontból alkalmasak a tevékenység balesetmentes ellátására.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A tanfolyam végén a hallgató megismeri a legújabb Európai Uniós előírásokat, képes lesz azok alkalmazására és betartására. A szimulátor segítségével képes lesz vészhelyzetben is biztonságosan cselekedni, nő a hallgató vezetési rutinja, felkészül a nem várt helyzetek kezelésére.

A program moduljainak megnevezése:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés.
 • Előírások alkalmazása.
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika.
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen.

A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Végzettség: 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.
 • Szakmai gyakorlat: Nem feltétel.
 • Egészségügyi alkalmasság: Általános gépjárművezetői alkalmassági jogosítvány alapján.
 • Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem feltétel.
 • Egyéb feltétel(ek): C kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik

A programban való részvétel feltételei:

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevők által aláírt jelenléti ív, illetve az oktató által kitöltött haladási napló.
 • Megengedett hiányzás: Az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról nem lehet hiányozni.
 • Egyéb feltétel(ek): Jelentkezési lap kitöltése, felnőttképzési szerződés megkötése.

A képzés időtartama, óraszáma:

35 óra, melyből elmélet: 30 óra, gyakorlat 5 óra.

Tanfolyam és vizsgadíjak:

Díjainkról bővebben érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!

Jelentkezés módja:

E-mailen (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), személyesen (ügyfélszolgálati irodánkban, nyitvatartási időben), vagy keresse munkáltatóját, aki felveszi társaságunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink valamelyikén.

A képzéshez tartozó felnőttképzési szolgáltatások:

 • előzetes tudásszint felmérés
 • képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk!

A jelentkezési anyagok leadási határideje:

A tanfolyam kezdetekor legkésőbb.
A teljes jelentkezési anyag leadása után a Vértes Humán Kft. Felnőttképzési Szerződést köt a jelentkezővel.
A tanfolyammal kapcsolatos, minden részletre kiterjedő információ a jelentkezéskor hangzik el.

Felmentések:

A hallgató választhat, hogy a vizsgát egyénileg vagy a képző szerv által szervezett formában teljesíti. A vizsgáról felmentés nem adható.
A tanfolyamról a hallgató áthelyezést nem kérhet, bármely hiányzás a teljes tanfolyam megismétlését vonja magával.

A hallgató joga és kötelezettségei:

A hallgatónak joga van a tanfolyamon részt venni, a rendelkezésére bocsátott tankönyveket használni. A gyakorlati oktatáson a szimulátor berendezést rendeltetésszerűen használni. A hallgató köteles a tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásain részt venni, a részére átadott tankönyveket és tananyagot a tanfolyam végén visszaadni. A hallgató köteles betartani az oktatók utasításait, különös figyelemmel a szimulátoros gyakorlat esetén. Felügyelet nélkül a szimulátor nem használható!

A képzést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságának, Ellenőrzési Osztálya (2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1/d. tel.: 34/513-120) felügyeli.

Sikeres felkészülést, eredményes vizsgát kívánunk!

 

Molnár István Petrovai Ferenc Dénes
ügyvezető iskolavezető

- - -