2018. október 10. szerda


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Szerződéses járatok, különjáratok

...

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint:

 • Különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: az utazás célja alapján meghatározott utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az utazást szervező személyétől függetlenül.
 • Szerződéses személyszállítás: a szállítás megrendelője és a szállítást végző gazdálkodó szervezet között létrejött szerződés alapján végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítás.
 • Különjárati személyszállítás: a szállítás megrendelője vagy a szállítást végző közlekedési szolgáltató kezdeményezésére személyek előzetesen összeállított csoportjának szállítása alkalmi jelleggel közlekedő olyan járattal, amely nem felel meg sem a menetrend szerinti személyszállítás, sem a különcélú menetrend szerinti személyszállítás ismérveinek.

...

A menetrend szerinti közlekedés mellett a KNYKK Zrt. két további fontos személyszállítási szolgáltatása a különjárati igények kielégítése, valamint az egyedi szerződés alapján végzett munkásszállítás (szerződéses személyszállítás). Közös jellemzőjük, hogy mindkét szolgáltatási területen minden feladat más és más, minden egyes megrendelés valamilyen tekintetben egyedi, az üzleti együttműködés sikere a személyes kapcsolattartásra alapozódik, meghatározó szerepe van a bizalomnak, fontos szempont az együttműködésben a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség, alapvető kritérium a megrendelővel előzetesen egyeztetett minőségi és mennyiségi paraméterek teljesülése.

...

SZERZŐDÉSES SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

A KNYKK Zrt. jogelődei hosszú évtizedek óta foglalkoznak a Komárom-Esztergom megyében és Fejér megyében működő vállalkozások dolgozóinak szállításával, az úgynevezett munkásszállítással. Szerződő partnereink egyedi igényeit a 15 fős mikrobusztól a csuklós autóbuszig terjedő széles típusválasztékkal és sokrétű kiegészítő szolgáltatásokkal vagyunk képesek kielégíteni.

Igény szerint választható kiemelt kényelmet biztosító jármű, vagy éppen ellenkezőleg: alacsony komfortfokozatú, ugyanakkor árban is ehhez igazodó autóbusz.

Kiemelt partnereink között tudhatjuk:

 • Vértesi Erőmű Zrt.
 • Reckitt Benckiser Kft.
 • PCE Paragon Solutions Kft.
 • METRO Kereskedelmi Kft.

A szerződéses járatok szervezését, indítását a KNYKK Zrt. Szabadáras Személyszállítási Üzletága végzi. Komárom-Esztergom megye és Fejér megye teljes területén jelen vagyunk autóbuszainkkal, így minden feladathoz kedvező, a lehető legkevesebb rezsi kilométert igénylő útvonalat tudjuk biztosítani megrendelőink részére.

Autóbuszaink biztonságos üzemeltetését 24 órás diszpécserszolgálat, illetve a KNYKK Zrt. működési területén hat helyen folyamatosan üzemelő műszaki javítóbázisok támogatják, garantálva a zökkenőmentes szállítást.

...

KÜLÖNJÁRAT

A különjárat az eseti csoportos utazások eszköze. A szolgáltatás gazdaságos megoldást kínálhat kirándulásokhoz, szakmai programokhoz, rendezvények résztvevőinek utaztatásához, vagy akár bevásárlásokhoz, esküvőkhöz is. Megrendelőink lehetnek iskolás osztályok, munkahelyi közösségek, baráti társaságok, családok, netán alkalmi csoportok, rendezvényszervezők.

A különjárati autóbuszpark típuskínálata a 18 férőhelyes járműtől a 72 fő befogadóképességű, emeletes, luxus autóbuszig terjed. A KNYKK Zrt. a folyamatosan megújuló és korszerűsödő eszközparkjával, a járművek biztos, ellenőrzött műszaki hátterével, valamint egy jól képzett autóbuszvezetői, illetve tapasztalt forgalomszervezői kollektívával száll versenybe a megrendelői igények kielégítésére.

Különjárati szolgáltatásaink:

 • Nemzetközi különjáratok
 • Belföldi különjáratok

Kiegészítő szolgáltatások:

 • autóbuszok széles típusválasztéka
 • típusfüggő kényelmi szolgáltatások (klíma, videó, konyha, WC stb.)
 • utánfutó, vagy box rendelkezésre bocsátása
 • kérésre idegenvezető biztosítása, szállásszervezés, belépők intézése stb.
 • megválasztható gépkocsivezető

Egyéb kiegészítő szolgáltatások:

 • díjmentes ajánlat, árajánlat készítés
 • a megrendelés visszaigazolása
 • szükség esetén forgalmi mentés, egyéb forgalmi intézkedés
 • reklamációk, panaszügyek korrekt kezelése

A különjáratok igénybevételi feltételeiről és díjszabásáról a Megrendelő és a Szolgáltató (KNYKK Zrt.) a megrendeléskor állapodnak meg. A különjárati díj a jármű típusától, felszereltségétől, útvonalától, a napi teljesítménytől és a feladat jellegétől függ.

...

A különjárati szerződés általános feltételei:

1. A különjáratot a megrendelő által kijelölt személyek vehetik igénybe.

2. Kedvezményes díjszabás alkalmazása esetén a Megrendelő csak a kedvezményre jogosult személyeket jelölheti résztvevőként, és a kedvezményre való jogosultságot igazolnia kell.

3. Az autóbusz vezetője a különjárat elvégzése során a Megrendelő (a csoport vezetője) rendelkezése szerint jár el, azonban

 •  a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy jogszabályba ütköző rendelkezés végrehajtását köteles megtagadni,
 • célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás esetén a Megrendelőt (a csoport vezetőjét) arra figyelmeztetni kell,
 • ha a Megrendelő (a csoport vezetője) a különjárat során a megrendeléstől lényegesen eltérő közlekedést (km, óra) igényel, csak a feltételek (különjárati menetlevélen részletesen feltüntetve, igazolva) megléte esetén teljesítheti. Az írásbeliség mellőzése esetén az autóbuszvezető az ilyen rendelkezések végrehajtását köteles megtagadni.

4. Az autóbusz vezetője túlfoglalkoztatásra nem kötelezhető.

5. A Megrendelő többnapos foglalkoztatás esetén megfelelő nyugalmat biztosító (legfeljebb kétágyas) szállást, valamint két munkanap között legalább 11 óra pihenőidőt köteles biztosítani. Az autóbuszvezető legfeljebb napi 9 órát tölthet vezetéssel. 4,5 óra folyamatos vezetési időt követően a járművezető 45 perces szünetet köteles tartani. (A járművezetésre vonatkozó részletes szabályozást az 561/2006 EK rendelet részletesen ismerteti.)

6. A Megrendelő (a csoport vezetője) a különjárat befejezésekor, az elbocsátást megelőzően tartozik:

 • a különjárati menetlevél adatait (útvonal, km, időadatok) ellenőrizni és igazolni,
 • az autóbusz utasterét és poggyászládáit átvizsgálni annak érdekében, hogy az utasok tulajdonát képező tárgy nem maradt-e az autóbuszban,
 • a különjárati feladat teljesítése esetén az utasok esetleges sérülését, vagy a kárt a különjáratot végző autóbuszvezetővel a helyszínen igazoltatni, az érkezést követően pedig a különjáratot felvevő szolgálati helyen arról bejelentést tenni.

7. Fixdíjas megállapodás esetén a különjárati díj meghatározása a megrendelőben feltüntetett teljesítmények alapján történik. Amennyiben a megrendelő kívánságára ettől eltérnek, a többletteljesítményt a Szolgáltató a Megrendelőnek utólag számlázza, amit a Megrendelő a kézhezvételtől számított 8 napon belül tartozik a Szolgáltató részére megtéríteni.

8. A megrendelt és visszaigazolt különjáratot csak írásban lehet lemondani. Amennyiben a lemondás az indulást megelőzően belföldi út esetében 48 órán belül, külföldi út esetében 5 napon belül történik, a Megrendelő megtéríteni tartozik a kiállítandó autóbuszra meghatározott kedvezmény nélküli legcsekélyebb fuvardíjat, a Szolgáltatónak az autóbusz külföldi közlekedtetésével és az autóbuszvezető(k) külföldi kiküldetésével kapcsolatban már felmerült igazolt költségeit (vízum, kiegészítő biztosítás stb.), továbbá, ha a lemondás az autóbusz indulási helyre való kiállásának megkezdését követően történik, ezen felül még az autóbusz kiállásával kapcsolatban felmerült kilométer teljesítmény kedvezmény nélküli díját is.
Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a Szolgáltató az autóbuszt 30 percet meghaladó késéssel állítja ki és a Megrendelő emiatt a különjáratot lemondja.

9. Ha a Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés alapján az autóbuszt a különjárat teljesítésére nem, vagy a megrendelésben megjelölt időponttól számított 30 percen belül nem állítja ki, kártérítésként megtéríti a más jármű igénybevételéért kifizetett díjtöbbletet és a Megrendelőnek a szerződésszegésből keletkezett igazolt kárát.
Nem követelhető a Volántól a díjtöbblet, illetve a kártérítés, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

10. A szerződő felek előleg fizetése esetén követelésükről kölcsönösen lemondanak, ha a végleges számla összege és a befizetett összeg közötti eltérés a 100 Ft-ot nem haladja meg.

11. Különjárati autóbuszon helyközi viszonylatban álló utas nem szállítható. Az autóbusz típusának megfelelõ súlyú, általában személyenként 20 kg poggyász szállítása igényelhetõ.

12. Az autóbuszvezetõk készpénzben fuvardíjelõleget nem vehetnek fel. A készpénzben felmerülõ útadók, parkolási díjak, kompdíjak és minden egyéb készkiadások a Megrendelõt terhelik.

13. A különjárati megrendelések teljesítése a különjáratok közlekedésérõl szóló általános szerzõdéskötési feltételek (20/1981. (VI. 19.) Mt. rendelet) alapján történik.

14. Az autóbusz különjáratok díjának számlázása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbuszok által garázstól, illetve telephelytõl garázsig, illetve telephelyig megtett km-teljesítményét meg kell szorozni a visszaigazoláson feltüntetett km díjtétellel, továbbá az autóbuszok igénybevételi idejét (a garázsból vagy telephelyrõl történõ indulás és az oda történõ visszaérkezés között eltelt idõ) meg kell szorozni az óradíjtétellel, és az így nyert két szorzat közül a magasabb lesz a fizetendõ, amely azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel.

A különjárati szerződési feltételek letöltése (PDF) >>

...

Díjszámítás

Felhívjuk megrendelőink szíves figyelmét, hogy díjszámításunk a telephelytől való indulástól az oda visszaérkezésig tart. Számlázásunk óradíj (fix vállalási díj), vagy km díj alapú.
Minimális számlázandó teljesítmény alkalmanként 4 óra, illetve 200 km.

Az iskolák, valamint a nevelési-oktatási intézmények részére továbbra is kedvezményes díjtétellel állunk rendelkezésre. Ennek részleteiről munkatársaink adnak tájékoztatást. Kérje minden esetben egyedi és részletes árajánlatunkat!

...

Megrendelés

Az igények megismerésének alapja a megfelelő tartalommal bíró különjárati megrendelőlap. Ilyen formanyomtatvány munkatársainknál áll rendelkezésre, illetve honlapunkról is letölthető (lásd alább), majd kitöltve e-mailen, levélben, vagy faxon eljuttatható társaságunk címére.

Különjárati megrendelő nyomtatvány letöltése (PDF) >>

Természetesen más, azonos tartalommal rendelkező, írásos megrendelőt is elfogadunk, kérjük azonban a következő adatok feltétlen feltüntetését:

 • a megrendelő pontos címe, elérhetőségei (számlázási cím);
 • a kiállás helye, pontos időpontja;
 • a visszaérkezés várható időpontja;
 • a tervezett útvonal részletes meghatározása;
 • az igényelt szolgáltatások;

...

Utaslista

Az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet 22 §. (8) bekezdése a különjárat végzésével kapcsoatban a következőkről rendelkezik:

22. § (8) A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által végzett (...) különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi.

A fenti jogszabási rendelkezés alapján kérjük, hogy a kitöltött Utaslistát lehetőleg már a különjárati megrendelővel együtt juttassák el társaságunkhoz. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor azt legkésőbb az autóbuszvezető részére kell átadni az autóbusz kiállási helyén és idejében.

Utaslista nyomtatvány letöltése (PDF) >>

...

Amennyiben szerződéses járati, vagy különjárati tevékenységeink felkeltették érdekelődését, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére további információkkal:

KNYKK Zrt.
Szabadáras Személyszállítási Üzletág

Cím: 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Telefon: +36 34/ 515-206, fax: +36 34/ 515-246
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Üzletágvezető: Ódor Zoltán, telefon: +36 34/ 515-207, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fejér megyei területi képviselő: Kovács Tibor, telefon: +36 22/ 538-770, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komárom-Esztergom megyei területi képviselő: Metzger Bernadett, telefon: +36 34/ 515-206, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

...

További elérhetőségek:

Székesfehérvár autóbuszállomás, telefon: +36 22/ 514-710, fax: +36 22/ 340-102
Dunaújváros forgalmi telep, telefon: +36 25/ 410-643
Mór autóbuszállomás, telefon/fax: +36 22/ 562-236
Tatabánya forgalmi telep, Gerlinger Zsolt üzemvezető, telefon: +36 34/ 515-266, fax: +36 34/ 515-246
Tata autóbuszállomás, Kapinecz Csaba vezénylő, telefon: +36 34/ 587-591, fax: +36 34/ 587-592
Esztergom autóbuszállomás, Pálfi Zsolt üzemvezető, telefon:+36 33/ 511-726, fax: +36 33/ 511-726
Oroszlány forgalmi telep, Földszin Edit vezénylő, telefon: +36 34/ 560-602, fax: +36 34/ 560-609

---