2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Menetjegy, bérlet árának visszatérítése

...

XI. CÍM
MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE

1. Fejezet
A visszatérítés általános feltételei

1.1. A menetjegyek, kiegészítő jegyek, helyjegyek és bérletek, valamint a poggyászszállítás árának részbeni vagy teljes visszatérítési eseteit és feltételeit az Utazási feltételek (XVI. Fejezet) tartalmazza. Meghatározott esetekben a visszatérítés feltétele az utazásról vagy annak folytatásáról való lemondás okának igazolása. Ezekben az esetekben az igazolás hiányában a Szolgáltató menetjegy, bérlet vagy a poggyászszállítás díját nem téríti vissza.

1.2. A visszatérítésért a Szolgáltató kezelési költséget számít fel. A kezelési költség mértéke: a visszatérítendő összeg 10%-a maximum 5.000 Ft. A kiszámított visszatérítendő forint összeget a Szolgáltató – a kerekítés általános szabályai szerint – 0 vagy 5 végződésű egész számra kerekíti.

1.3. Az Utazási feltételekben meghatározott esetekben és igazolások benyújtása esetén a Szolgáltató a kezelési költség felszámításától eltekint.

1.4. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy, bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Szolgáltató semmiféle igazolásra nem teljesít. A menet- és bérletjegyeket Szolgáltató kezeletlen, sértetlen és azonosítható állapotban fogadja el visszatérítésre.

1.5. Szolgáltató azon bérletszelvényt, melyen az adatok feltüntetésre kerültek (név, igazolvány szám, oktatási azonosító szám), akkor tudja elfogadni visszatérítésre, amennyiben a visszatérítést igénylő arcképes igazolvány/diákigazolvány (vagy az azt helyettesítő, ideiglenes diákigazolványnak tekintendő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”) bemutatásával hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy a bérletszelvény a tulajdonát képezi.

1.6. A Szolgáltató a visszatérítendő összeget – a visszatérítésért felszámítható kezelési költség levonásával – annak a személynek téríti vissza, aki a jegyet, bérletet visszatérítésre benyújtotta.

1.7. Elveszett menetjegyért, bérletért, poggyászszelvényért stb. visszatérítés nem jár. Nem kérhető visszatérítés olyan sérült, megrongálódott utazási igazolvány alapján, melyről a sérülés, rongálódás miatt a visszatérítés szempontjából lényeges adatok nem vagy nem teljes bizonyossággal állapíthatók meg.

...

2. Fejezet
Bérletek árának visszatérítése

2.1. Az országos, regionális és elővárosi, a kedvezmény nélküli vagy a kedvezményes árú   névre szóló bérletek árát a Szolgáltató visszatéríti kezelési költség felszámításával, az alábbi szabályok szerint:

a)    a havi bérlet teljes árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig, a 30 napos bérlet árát, ha az érvényesség első napja előtt visszatérítésre benyújtják;
b)    félhavi bérlet teljes árát, ha az első félhónapra érvényesített bérletet 5-éig, a második félhónapra érvényesített bérletet 20-áig visszaadják;
c)    a havi vagy a 30 napos bérlet árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az érvényesség hónapjában 20-áig, a 30 napos bérletet az érvényesség első napját követő 15. nap 24.00 óráig benyújtja.

2.2. Az országos, regionális és elővárosi forgalomban történő használatra érvényes, felmutatója által használható általános bérlet árát a Szolgáltató visszatéríti, ha azt az érvényesség kezdete előtt visszaadják. Éves érvénytartamú bérletek árát év közben azokra az egész naptári hónapokra téríti vissza, amelyeknek kezdete előtt a bérletet visszaadják. Az utóbbi esetben a bérlet érvényességének kezdetétől eltelt naptári hónapokra a havi bérlet árat figyelembe véve kell a visszatérítendő összeget meghatározni. Az éves tanuló bérlet esetében Szolgáltató fentiekhez hasonlóan jár el.

2.3. Helyi menet- és bérletjegyek árának visszatérítési szabályai:

 • a havi bérlet teljes árát, ha az érvényesség hónapjában 5-éig benyújtják,
 • a havi bérlet árának 50%-át, ha a bérletet tárgyhó 15-éig benyújtják,
 • I. félhavi bérlet teljes árát, ha az érvényesség hónapjában 2-áig benyújtják,
 • II. félhavi bérlet teljes árát, ha az érvényesség hónapjában 16-áig benyújtják,
 • negyedéves bérlet árát a negyedév időtartama alatt minden hónap 5-éig időarányosan,
 • kéthetes és egyhetes bérlet teljes árát, ha az érvényesség első napja előtti nap 24.00 óráig benyújtják,
 • éves bérlet árát időarányosan,
 • menetjegyet kezeletlen állapotban lehet benyújtani visszatérítésre,
 • menetjegy visszatérítése névértéken történik, tarifaváltozás esetén max. 1 évig lehet elfogadni.

...

3. Fejezet
A menet- és bérletjegyek visszavétele

3.1. A menetjegyek, bérletek stb. árának visszatérítése kérhető levélben vagy személyesen. A visszatérítési igény benyújtásának napját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel időpontja határozza meg. A kérelmet személyes igénylés esetén is írásba kell foglalni (3. sz. melléklet formanyomtatvány), mellékelve azt a menetjegyet, bérletet, poggyászszelvényt, amely díjának visszatérítését kérik. A visszatérítés kizárólag átutalással történik, mely kérhető lakcímre, illetve számlaszámra (3. sz. melléklet formanyomtatvány).
Mind az elővételben, mind a járati személyzetnél megváltott és fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegyeket, bérletjegyeket a Szolgáltató a következő szolgálati helyeken veszi át visszatérítésre:

 • Tatabánya, autóbusz-állomás elővételi pénztár
 • Esztergom, autóbusz-állomás elővételi pénztár
 • Tata, autóbusz-állomás elővételi pénztár
 • Komárom, autóbusz-állomás elővételi pénztár/forgalmi szolgálattevő
 • Kisbér, autóbusz-állomás elővételi pénztár/forgalmi szolgálattevő
 • Oroszlány, Volán telep elővételi pénztár/forgalmi szolgálattevő
 • Székesfehérvár, autóbusz-állomás elővételi pénztár
 • Dunaújváros, autóbusz-állomás elővételi pénztár
 • Mór, autóbusz-állomás elővételi pénztár/forgalmi szolgálattevő

A menet- és bérletjegyek visszavételezését a Szolgáltató az elővételi pénztárak nyitva tartási ideje alatt végzi. A jegy- és bérletárusító helyek nyitva tartási rendjét a 3. sz. Függelék tartalmazza.

Annak az utasnak, aki utazását forgalmi akadály miatt megszakítja és visszatér a kiindulási helyre Szolgáltató a menetdíjat, poggyászviteldíjat, annak leadása mellett – kezelési költség levonása nélkül – visszatéríti (2. sz. Függelék szerinti szolgálati helyeinken), amennyiben a forgalmi akadály tényét az érintett autóbuszjárat, illetőleg autóbusz-állomás személyzetével a menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson igazoltatja. Ezt az igazolást a visszatérítés igénylésekor le kell adni.

3.2. Gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek részére kiadott bérletek árát a Szolgáltató csak az igénylő szervezet kérésére és számára, vagy magánszemélynek az igénylő szervezet írásbeli hozzájárulásával téríti vissza.

- - -