2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Ellenőrzés, pótdíj fizetés

...

Pótdíjak a helyközi (országos, regionális és elővárosi) közlekedésben >>
Pótdíjak a városi (helyi) közlekedésben >>

...

Tájékoztatjuk tisztelt Utasainkat, hogy a KNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratain a forgalmi ellenőrzési tevékenységet alvállalkozói szerződés alapján a HÓRUSZ-GLOBAL Kft. végzi.

HÓRUSZ-GLOBAL Kft. elérhetőségei:

 • Fejér megyében:
  • Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11. 3. em. 315 sz. iroda
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telefon/fax: +36 22/ 301-079
  • Honlap: www.horuszglobal.hu
 • Komárom-Esztergom megyében:
  • Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/b.
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telefon: +36 34/ 317-762
  • Fax: +36 34/ 313-869
  • Honlap: www.horuszglobal.hu

...

XII. Cím
PÓTDÍJAK MEGFIZETÉSE,
PÓTDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS,
BÉRLETEK, KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁSOK UTÓLAGOS BEMUTATÁSA

1. Fejezet
Pótdíjak megfizetése

1.1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatára, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie. A pótdíj fizetési kötelezettséget, valamint az egyes, jegyek, bérletek és igazolások, igazolványok érvénytelenségi eseteit az Utazási feltételek és a Díjszabás tartalmazza.

1.2. A helyközi (távolsági) és helyi közlekedésben hatályos pótdíjakat a Szolgáltató honlapján (elérhetőség: www.knykk.hu) teszi közzé, illetve a 2. sz. Függelékben felsorolt információs helyeken ad azokról tájékoztatást.

1.3. A menetdíj és pótdíj helyszínen történő megfizetéséről az utas elismervényt kap. Amennyiben az utas ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, személyazonosságát igazolni kell és személyi adatait az ellenőr feljegyzi. Az ellenőr adatkezelési jogosultságát részletesen az Utazási feltételek (IX. Cím Ellenőrzés, pótdíj fizetés) tartalmazzák. Amennyiben a személyazonosság igazolását felszólításra önként nem teljesíti, az igazoltatáshoz az ellenőr rendőri segítséget vesz igénybe. A jegy nélkül vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal utazó személy kötelezvényben ismerheti el menetdíj és pótdíj fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben ezeket az összegeket 30 napon belül kell megfizetni a Szolgáltató részére személyesen az ellenőrzést végző által meghatározott helyen, vagy postai átutalással, amihez az ellenőr postai befizetési utalványt ad. 30 napon túl történő fizetés esetén a pótdíj összege megemelkedik.

1.4. Az utasnak fizetési kötelezettségének teljesítésére lehetősége van részletfizetés igénybevételére, három havi részletben. Az utas részletfizetésre vonatkozó igényét a pótdíjazástól számított 30 napon belül kérvényezheti a Hórusz-Global Kft. ügyfélszolgálati irodáiban, illetve elérhetőségein (8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11. 3. em. 315 sz. iroda ügyfélfogadás: Hétfő-Szerda-Csütörtök 10.00-16.00 óráig, Kedd 12.00-18.00 óráig; Tel/Fax: 22-301-079; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/B; Tel: 34-317-762; Fax: 34/313-869; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
A 30 napon túli megemelt pótdíj (12.000,- Ft) kiszabása esetén részletfizetés igénybevételére nincs lehetőség.

...

2. Fejezet
A pótdíj utólagos behajtása

2.1. Amennyiben a kötelezett a menetdíjat és a pótdíjat az utazástól számított 30 napon belül nem fizeti meg, a Szolgáltató vagy megbízottja újabb határidő kitűzésével felszólítja kötelezettsége teljesítésére és közli a megemelt pótdíjjal számított követelést. Ha kötelezettségét az újabb határidőre sem teljesíti a kötelezett, a Szolgáltató intézkedik a követelés jogi úton történő behajtására. Ez utóbbinak költségeit is a kötelezettnek kell viselni.

2.2. Kiskorú és gyámság alatt álló személlyel szembeni követelését a Szolgáltató a gyámmal szemben érvényesíti.

...

3. Fejezet
Bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása

3.1. Aki az utazásakor már korábban megváltott, az ellenőrzött utazásra jogosító nevére szóló bérlettel, más, hasonló, érvényes utazási igazolvánnyal, illetve kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudta, az utazásra, illetve a kedvezményre jogosító okmányának meglétét utólag igazolhatja. Ez annak az ellenőrzéstől számított 15 napon belül autóbusz-állomásokon (Nyitva tartás: 2. sz. Függelékben meghatározottak szerint) az ellenőrzést végző által meghatározott helyen (8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11. 3. em. 315 sz. iroda; Tel/Fax: 22-301-079; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ügyfélfogadás: Hétfő-Szerda-Csütörtök 10.00-16.00 óráig, Kedd 12.00-18.00 óráig; 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/B; Tel: 34-317-762; Fax: 34/313-869; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) történő bemutatásával történhet. Amennyiben az utas ennek bemutatását a megjelölt helyen teljesíti, az esedékes pótdíj helyett bemutatási díjat kell fizetnie a bemutatáskor, annak helyszínén.

3.2. Az utazási igazolvány, illetve kedvezményre jogosító igazolás, okmány bemutatásakor a Szolgáltató visszatéríti a már megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét.

- - -