2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Pótdíjak a helyközi (országos, regionális és elővárosi) közlekedésben

...

1. A pótdíjfizetés alapesetei

A megállapított menetdíjon felül 8.000 forint pótdíjat fizet, aki

  • a) autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság-különbözetre a menetjegyet megváltja,
  • b) autóbuszon jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
  • c) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,
  • d) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
  • e) a menetjegyet, vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
  • f) a névre szóló menetjegyet, bérletét, vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,
  • g) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
  • h) az utazási feltételeket a jelen pontban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élőállatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként vagy csomagként a járaton nem szállítható,
  • i) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
  • j) aki a dohányzási tilalmat megszegi és járművön, állomási területen dohányzik.


2. Az emelt szintű pótdíj fizetése

A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 12.000 forint pótdíjat fizet az, aki az 1. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.


3. Az utólagos bemutatási díj

A pótdíj helyett 1.300 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a Szolgáltató belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül Szolgáltató Üzletszabályzatában által előírt módon bemutatja. Az utólagos bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. Szolgáltató a bemutatás során visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy az utólagos bemutatási díj különbözetét.


4. A pótdíj fizetésének egyéb szabályai

Az egyes menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen a Szolgáltató díjszabása tartalmazza.

- - -