2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Utazási kedvezmények a városi (helyi) közlekedésben

...

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján
(Érvényes: 2013.03.29-től)

  Bérlet-
kedvezmény
(%)
Életkor alapján járó utazási kedvezmények:
1. felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig 100
2. gyermek 6-14 éves kor között Szr.*
3. 65 évnél idősebb magyar állampolgár 100
4. 65 évnél idősebb EU tagállam polgára 100
5. 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi 100
6. a Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár 100
7. 65 évnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján 100
8. a Szátv. hatálya alá tartozó 6–65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal menettérti utazásra) -
9. a 65 évnél idősebb menekült 100
Tanulói és hallgatói jogviszony alapján igénybe vehetõ kedvezmények:
10. 6 éven felüli óvodás Szr.*
11. nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola végéig iskola–lakhely közötti utazásra Szr.*
12. nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra Szr.*
13. nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató intézmény-lakhely közötti utazásra Szr.*
14. nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban Szr.*
15. levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, továbbá az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban -
16. a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató Szr.*
17. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók intézmény tanulója és legfeljebb 2 kísérője -
18. szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott -
19. szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója -
20. az előző pontban megjelölt személyek legfeljebb két kísérője -
21. 18. éves korig a képzésben részt vevő álláskereső a lakóhely és a képzés helye között -
Ellátottak utazási utalványával igénybe vehető utazási kedvezmények:
22. ellátottak utazási utalványa alapján (évente 16 alkalommal), vagy Szr.*
23. a 22. pont szerinti 2 kedvezményes utazási lehetőség összevonásával
24. ellátottak utazási utalványa alapján évente további 2 alkalommal
Állást kereső személyek utazási kedvezménye:
25. álláskereső támogatott képzés helye és lakhelye között -
26. az a személy, aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll Szr.*
Menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, a menedékeskénti elismerését kérő személyek, valamint a menekültek és menedékesek utazási kedvezményei:
27. tartózkodási engedéllyel, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy -
28. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező menekült és menedékes -
Alkalmazásban állók utazási kedvezményei:
29. költségvetési szerv foglalkoztatottja (évente 12 alkalommal menettérti utazásra) -
30. egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok dolgozója (évente 12 alkalommal menettérti utazásra) -
Fogyatékos személyek utazási kedvezménye:
31. vak személy 100
32. hallássérült személy 100
33. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy 100
34. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője 100
35. hadirokkant és hadiözvegy 100
36. hadirokkant kísérője 100
37. legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja 100
38. rokkantsági járadékos Szr.*
Csoportos utazási kedvezmények:
39. a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő -
40. a 10 éven aluli gyermekek – legalább 6 gyermekből álló – csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő -
41. a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő -
42. a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő -
43. a Szátv. 8. §-a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője (évente 1 alkalommal menettérti utazásra) -
44. a szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük -

* Szr. = a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékű kedvezmény

---