2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Utazási kedvezmények a helyközi (országos, regionális és elővárosi) közlekedésben

...

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján
(Érvényes: 2013.03.29-től)

  Kedvezmény
Jegy Bérlet
(%)
Életkor alapján járó utazási kedvezmények:
1. felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig 100 -
2. gyermek 6-14 éves kor között 50 -
3. 65 évnél idősebb magyar állampolgár 100 -
4. 65 évnél idősebb EU tagállam polgára 100 -
5. 65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi 100 -
6. a Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár 100 -
7. 65 évnél idősebb külföldi nemzetközi szerződés alapján 100 -
8. a Szátv. hatálya alá tartozó 6–65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal menettérti utazásra) 90 -
9. 65 évnél idősebb menekült 100 -
Tanulói és hallgatói jogviszony alapján igénybe vehető kedvezmények:
10. 6 éven felüli óvodás - 90
11. nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola végéig iskola–lakhely közötti utazásra 50 90
12. nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra 50 -
13. nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató intézmény-lakhely közötti utazásra 50 90
14. nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló bármely viszonylatban 50 -
15. levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, továbbá az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban 50 -
16. a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató 50 -
17. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók intézmény tanulója és legfeljebb 2 kísérője 90 -
18. szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott 90 -
19. szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója 90 -
20. az előző pontban megjelölt személyek legfeljebb két kísérője 90 -
21. 18. éves korig a képzésben részt vevő álláskereső a lakóhely és a képzés helye között 90 -
Ellátottak utazási utalványával igénybe vehető utazási kedvezmények:
22. ellátottak utazási utalványa alapján (évente 16 alkalommal), vagy 50 -
23. a 22. pont szerinti 2 kedvezményes utazási lehetőség összevonásával 90 -
24. ellátottak utazási utalványa alapján évente további 2 alkalommal 90 -
Állást kereső személyek utazási kedvezménye:
25. álláskereső támogatott képzés helye és lakhelye között 90 -
26. az a személy, aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll - -
Menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, a menedékeskénti elismerését kérő személyek, valamint a menekültek és menedékesek utazási kedvezményei:
27. tartózkodási engedéllyel, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy 100 -
28. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező menekült és menedékes 100 -
Alkalmazásban állók utazási kedvezményei:
29. költségvetési szerv foglalkoztatottja (évente 12 alkalommal menettérti utazásra) 50 -
30. egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok dolgozója (évente 12 alkalommal menettérti utazásra) 50 -
Fogyatékos személyek utazási kedvezménye:
31. vak személy 90 90
32. hallássérült személy 90 90
33. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy 90 90
34. a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője 90 -
35. hadirokkant és hadiözvegy 100 -
36. hadirokkant kísérője 100 -
37. legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja 50 -
38. rokkantsági járadékos - -
Csoportos utazási kedvezmények:
39. a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő 90 -
40. a 10 éven aluli gyermekek – legalább 6 gyermekből álló – csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérő 50 -
41. a nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő 50 -
42. a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő 90 -
43. a Szátv. 8. §-a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője (évente 1 alkalommal menettérti utazásra) 90 -
44. a szülő (szülők) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük 90 -

---