2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Jegyek, bérletek árusítása

...

JEGY- ÉS BÉRLETÁRUSÍTÓ HELYEK:

...

VII. CÍM
JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA

1. Fejezet
Közös szabályok

1.1. Menetjegyek, bérletjegyek, egyéb utazásra jogosító okmányok, árusítása a Szolgáltató jegy- és bérletpénztáraiban, egyes más utasforgalmi szolgálatánál (pl. ügyfélszolgálat), valamint megbízott más értékesítőknél, illetve az autóbuszvezetőknél az utazás megkezdésekor történik. A Szolgáltató az autóbuszvezetőknél a felsorolt menetjegyek és bérletjegyek árusítását engedélyezi: teljesárú és kedvezményes menetjegy, valamint havi és kedvezményes bérlet.

1.2. A Szolgáltató az utazási igazolvány előre történő megvásárlását egyes autóbusz-állomásokon, megállóhelyeken vagy meghatározott időszakokban kötelezővé teheti, ezzel az autóbuszvezetőknél történő jegyváltást ezeken a helyeken és időszakokban kizárja. Erről a honlapon és a helyszínen ad tájékoztatást.

1.3. A jegyek, bérletek használatához szükséges igazolványok kiállítása, érvényesítése (lásd: VI. Cím) csak a kijelölt jegy- és/vagy bérletpénztárakban lehetséges. A jegy- és bérletpénztárak, valamint a megbízott más értékesítők jegyzékét, nyitvatartási idejüket a 3. sz. Függelék tartalmazza. A jegyek, bérletek használatához szükséges igazolványok kiállítási díját az 1.6. sz. melléklet tartalmazza.

1.4. Névre szóló, továbbá kedvezményes menetjegy vagy bérlet vásárlásakor a Szolgáltató azok kiadását a személyazonosság, illetve a kedvezményre való jogosultság igazolásához kötheti. Ebben az esetben a személyi adatokat, illetve a kedvezményre való jogosultságot bizonyító okiratokat, igazolásokat egyidejűleg fel kell mutatni, illetve át kell adni. Csak meghatározott viszonylatban igénybe vehető kedvezmény esetén a kedvezményes menetjegy vagy bérlet csak a jogosultságot tartalmazó igazolványon, igazoláson feltüntetett viszonylatra váltható.

1.5. Csak a kedvezményre jogosító, a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban meghatározott jogosultsági igazolások átadásával és a jegykiadás azokba történő bejegyzésével adható ki kedvezményes menetjegy azokban az esetekben, amelyeknél a kedvezményes utazások száma korlátozott, továbbá amelyeknél a Díjszabás az utazásnak a kedvezményre való jogosultságot igazoló okiratra való bejegyzését előírja. Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megállapítása szükségessé teszi, a személyazonosságot is igazolni kell.

1.6. A Szolgáltató ezzel összefüggő adatmegismerési és adatkezelési jogosultságát a 2012. évi XLI. törvény biztosítja, részleteit a VI. Cím 1. Fejezete tartalmazza.

1.7. A jegyek, bérletek stb. ellenértékét általában készpénzzel, Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni. Euro vagy más országok fizetőeszközének elfogadása, bank- és hitelkártyákkal történő díjkiegyenlítés, utalványok és más készpénzkímélők és -helyettesítők elfogadása csak egyes pénztáraknál és egyes autóbuszjáratokon történhet. Ezekről az érintett pénztárak adnak felvilágosítást, illetve a 3. sz. Függelék tartalmazza, továbbá a Szolgáltató honlapján és tájékoztatókban teszi közzé.

1.8. Készpénzfizetés esetén az utasnak a fizetendő összeget megfelelő címletű pénz¬eszközzel kell megfizetni. Az autóbuszvezető és a jegy- vagy bérletpénztáros pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget   ha azt a jegykiadó visszaadni nem tudja   a Szolgáltató az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti, illetve az utas által megadott számlaszámra utalja.

A Forinton kívül más pénznem elfogadására feljogosított jegy- vagy bérletárusító helyek és autóbuszvezetők a visszajáró összeg megfizetését – akkor is, ha a fizetés nem Forinttal történt, és azt a fizetéssel megegyező pénznemben nem tudják kifizetni – Forinttal teljesítik.

1.9. Érvénytelen vagy forgalomból kivont bankjegy, érme, utalvány és más fizetési eszköz a díj kiegyenlítésére nem fogadható el. Hamis vagy alapos okkal hamisnak vélt bankjegyet, más készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközt, utalványt a jegy- vagy bérletpénztárosok és az autóbuszvezetők nem fogadnak el, és egyidejűleg megteszik az ilyen esetekre előírt intézkedéseket.

1.10. A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával, a pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, igazolás stb. meglétéről, az azon feltüntetett és arról leolvasható adatok, illetve érvényesítés helyességéről és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől (jegyváltás helyéről) való távozás után ezzel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető.

1.11. A fizetendő összegnek meghatározott összegre szóló utalvány vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközzel történő kiegyenlítése általában csak akkor lehetséges, ha a fizetendő összeg azonos vagy magasabb, mint az utalvány, illetve a más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszköz névértéke, kivéve, ha az annak elfogadására szóló jogszabály vagy megállapodás eltérően nem rendelkezik. A különbözetet ugyanúgy kell, illetve lehet kiegyenlíteni, mintha a részösszeg kiegyenlítése sem utalvánnyal vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközzel történne.

Ha a fizetendő összeg alacsonyabb, mint az utalvány, vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszköz névértéke, a Szolgáltató a különbözetet nem fizeti vissza.

Utalvány vagy más hasonló készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszköz névértéke készpénzre nem – még a névértéknél alacsonyabb értékben sem – váltható.

1.12. A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője kérésére az autóbuszvezető, illetve a jegy- vagy bérletpénztáros a fizetett összegről – annak kiegyenlítésekor – egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Kedvezményes menetjegyről vagy bérletről számla a kedvezményre jogosult személy nevére állítható ki, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére csak jogszabályban meghatározott esetben.

...

2. Fejezet
Jegyárusítás elővételben

2.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok közül meghatározott nemzetközi, helyközi és helyi autóbuszjárataira a jegypénztárainál, kijelölt egyéb szolgálati helyein (pl. ügyfélszolgálat) és megbízott más értékesítőknél mentjegyet elővételben árusít. A jegypénztárak más személyszállítási szolgáltatók járataira is árusíthatnak elővételben menetjegyet. A Szolgáltató elővételi menetjegyet árusító utasforgalmi helyeit (autóbusz-állomásokat, más utasforgalmi szolgálatot, utazási irodát) és azokat a járatokat, amelyekre menetjegy elővételben vásárolhatók, a 3. sz. Függelék tartalmazza.

2.2. A Szolgáltató a határon átmenő, a nemzetközi és a belföldi helyközi autóbuszjáratokra   valamennyire vagy csak meghatározott járatokra  , illetve egyes autóbusz-állomásokon a menetjegy elővételben történő megváltását kötelezővé teheti. Ezt a Szolgáltató honlapján közzéteszi.

2.3. A Szolgáltató azokon a településeken, amelyeken a helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást ellátja, olyan jegykiadási és -érvényesítési rendszert alkalmazhat, amely azon alapul, hogy a járaton utazni szándékozók menetjegyüket előre megváltják és felszálláskor azt maguk érvényesítik az autóbuszjáraton. Ezeket e településeket és a jegyárusító helyeket (megbízottakat) a 3. sz. Függelék tartalmazza, továbbá a Szolgáltató honlapján teszi közzé, valamint az adott településeken más, ott szokásos módon ad tájékoztatást.

2.4. Azon autóbuszjáratokat, amelyekre naptári napra és járatra érvényesítéssel vásárolható menetjegy, a Szolgáltató a honlapján közzéteszi.

2.5. Határon átmenő és nemzetközi autóbuszjáratra szóló menetjegy váltásakor, annak előfeltételeként a Szolgáltató kérheti az érvényes útiokmány bemutatását. A menetjegy ennek alapján névre szólóan is kiállítható.

2.6. A nemzetközi és belföldi helyközi autóbuszjáratokra meghatározott naptári napra és járatra szóló érvényesítéssel kiadásra szóló menetjegyekhez a Szolgáltató – meghatározott járatokra   ülőhely foglalást is biztosít. Azokat a járatokat, amelyekre ülőhely is foglalható, a Szolgáltató a honlapján közzéteszi.

...

3. Fejezet
Jegyváltás az autóbuszvezetőnél

3.1. A közforgalmú nemzetközi és belföldi helyközi (távolsági) autóbuszjáratra, valamint az olyan helyi személyszállítást végző autóbuszjáratra, amelyen nem az előre megváltott menetjegyet kell kezelni, a felszálláskor a járatra érvényes menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal (bérlet stb.) nem rendelkező személynek az autóbuszvezetőnél menetjegyet kell váltania. A jegykiadáshoz az utasnak pontosan meg kell neveznie azt a megállóhelyet vagy állomást, ahol a járaton való utazást befejezi, és az autóbuszról leszáll.

3.2. A közforgalmú nemzetközi és belföldi helyközi autóbuszjáraton, valamint az olyan helyi személyszállítást végző autóbuszjáraton, amelyen nem az előre megváltott menetjegyet kell kezelni, az autóbuszvezetőnél csak a járatra érvényes menetjegy vásárolható.

3.3. A Szolgáltató az olyan települések helyi autóbuszjáratainak autóbuszvezetőinél is lehetővé teheti a menetjegy megvásárlását, amelyeken előre váltott menetjegyet felszálláskor kell érvényesíteni. Ilyen esetben az autóbuszvezetőnél történő jegyváltásról a Szolgáltató a honlapján, az autóbuszokon és a helyben szokásos más módon ad tájékoztatást.

...

4. Fejezet
Bérletvásárlás

4.1. A Szolgáltató bérleteket az erre kijelölt jegy- és bérletpénztárainál, kijelölt egyéb szolgálati helyein (pl. ügyfélszolgálat), az autóbuszvezetők útján, valamint a megbízott más bérlet- értékesítők útján árusít. A Szolgáltató mind a jegypénztáraknál, mind az autóbuszjáratokon a bérlet árusítását a hónap, illetve a hét meghatározott napjaira korlátozhatja. Az árusítóhelyek jegyzékét, nyitvatartási idejüket a 3. sz. Függelék tartalmazza.

A naptári időszakra (hónap, hét, 30 nap stb.) szóló bérletek árusítása általában a bérlet érvényességének kezdete előtt 5 munkanappal kezdődik (a félhónapra váltott bérlet árusítása érvényességének kezdete előtt 2 munkanappal kezdődik), a hónap első naptári napjától érvényes bérleteké a tárgyhónapot megelőző hónap 26-tól, ha pedig az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanaptól. 30 napos érvénytartamú bérletek egyszerre legfeljebb 2 hónapra előre kezdődő érvénytartammal vásárolhatók. A váltás napját megelőző időszakra szóló, visszamenőleges érvényesítéssel bérlet nem vásárolható.

4.2. Az egyes érvényességi időszakokra (félhónap, naptári hónap, egy hónap időtartam stb.) a Szolgáltató külön bérletet ad ki, mégpedig a naptári időszakokkal azonos időtartamra szóló (heti, félhavi, havi stb.) bérletet az érvényesség időszakának (hónapjának, félhónapjának, stb.) jelölésével, a 30 napos bérletet az érvényesség első és utolsó napjának feltüntetésével.

4.3. Autóbuszvezetők csak annak a vonalnak a járataira árusítanak bérletet, amely vonal járatán a bérletvásárlás történik. Az autóbuszvezetők bérletárusítását a Szolgáltató egészben vagy részben (csak egyes vonalak járatira, illetve időszakokra) korlátozhatja. Erről a honlapján, valamint a helyileg szokásos formában ad tájékoztatást.

4.4. A Szolgáltató gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek részére – munkavállalóik lakóhely és munkahely közötti utazásához, megállapodás alapján – készpénzfizetés nélkül is biztosítja a bérletek egy tételben történő kiadását. A bérletek kiadásáról és a fizetési feltételekről a felek külön megállapodást kötnek.

---

Autóbusz-állomások szolgáltatásai és használata >>

- - -