2018. október 09. kedd


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Panaszok, káresemények bejelentése, kezelése

...

Utasaink javaslatait, észrevételeit, panaszait, a káresemények bejelentését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

 • Levélben: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., cím: 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
 • E-mailen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Személyesen vagy telefonon:
  • KNYKK Zrt. központ (2800 Tatabánya, Csaba u. 19., telefon: +36 34/ 515-200)
   • Pruzsina Alice, ügyfélszolgálati felelős
  • Komárom-Esztergom Megyei Személyszállítási Üzletág (2800 Tatabánya, Csaba u. 19., telefon: +36 34/ 515-200)
   • Szegedi Zsolt, üzletágvezető
  • Fejér Megyei Személyszállítási Üzletág (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., telefon: +36 22/ 538-700)
   • Erdős Sándor, üzletágvezető
  • A KNYKK Zrt. autóbuszállomásainak információs és/vagy forgalmi szolgálatainál
   • Székesfehérvár, autóbuszállomás (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8., telefon: +36 22/ 514-714)
   • Dunaújváros, autóbuszállomás (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 21-23., telefon: +36 25/ 412-711)
   • Mór, autóbuszállomás (8060 Mór, Kórház u. 21/a., telefon: +36 22/ 407-442)
   • Tatabánya, autóbuszállomás (2800 Tatabánya, Győri út 7-9., telefon: +36 34/ 513-620)
   • Tata, autóbuszállomás (2890 Tata, Váralja út 6., telefon: +36 34/ 381-124)
   • Esztergom, autóbuszállomás (2500 Esztergom, Simor János u., telefon: +36 33/ 511-721)
   • Komárom, autóbuszállomás (2900 Komárom, Szent László u., telefon: +36 34/ 340-296)
   • Kisbér, autóbuszállomás (2870 Kisbér, Városház tér, telefon: +36 34/ 352-220)
   • Oroszlány, forgalmi telep (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 64., telefon: +36 34/ 560-605)

...

XIII. Cím
PANASZOK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

1. Fejezet
A panaszok káresemények bejelentése

1.1. Az utas, illetve a Szolgáltató bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: panasz) a Szolgáltatónak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. Panasz olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza a panaszos és a panaszolt szolgáltató azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését, megtörténtének helyét, idejét, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat.
Amennyiben az utas panaszt kíván benyújtani, azt az érintett személynek, és a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül kell megtennie.

1.2. Az utas panaszát, kárigényét a következő helyeken és címeken, valamint elérhetőségeken jelentheti be:

 • az 1. sz. Függelékben felsorolt központi elérhetőségen és a szolgálati helyek elérhetőségein személyesen, telefonon, vagy írásban,
 • a 2. sz. Függelékben felsorolt autóbusz-állomások menetrendi felvilágosítást adó szolgálati helyein szóban, vagy az ott elhelyezett panaszkönyvben írásban,
 • az www.knykk.hu/ügyfélszolgálat fül e-mail címen írásban.

A Szolgáltató az autóbusz-állomásokon és más utasforgalmi szolgáltatási helyein, valamint az autóbuszokon tájékoztatja az utasokat a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

1.3. A panaszok bejelenthetők szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen). Kárigény bejelentést a Szolgáltató csak írásban fogad el.

1.4. A szóbeli panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség, illetve lehetőség szerint orvosolja.

Olyan esetben, amikor

 • a panaszos a szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal, annak kezelésével és eredményével nem ért egyet, az intézkedést nem fogadja el,
 • az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség,
 • más jelen lévők a bejelentő állításával ellentéteset, illetve valamely esemény lefolyásáról mást állítanak, vagy
 • a bejelentés tartalmával ellentétes tények a helyszínen azonnal megállapíthatóak,

a bejelentést, az azzal kapcsolatban végzett azonnali vizsgálatot és annak a bejelentő által el nem fogadott eredményét, illetve a bejelentéssel ellentétes állításokat, tényeket a Szolgáltató jegyzőkönyvbe foglalja és valamennyi érintettel – továbbá lehetőleg tanúkkal – aláíratja és feljegyzi nevüket, lakcímüket. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a bejelentőnek kell átadni.

Amennyiben a szóban vagy telefonon megtett szóbeli bejelentés azonnali vizsgálatának eredményét a bejelentő elfogadja, illetve tudomásul veszi, akkor a bejelentés tényét, tartalmát, az abban szereplő esemény adatait és rövid leírását, valamint a bejelentő adatait a Szolgáltató írásban rögzíti és nyilvántartásba veszi. Amennyiben a telefonon megtett szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal a bejelentő nem ért egyet vagy az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség, a bejelentést a Szolgáltató szintén írásban rögzíti, és azt a továbbiakban ugyanúgy kezeli, mint a szóban személyesen tett bejelentésekről készült jegyzőkönyvet.

...

2. Fejezet
A panaszok kezelése, intézése

2.1. Az írásbeli panaszt, valamint a jegyzőkönyvben rögzített szóbeli panaszokat a Szolgáltató érdemben megvizsgálja. Annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a panasz benyújtójával. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, azt megindokolja és írásban tájékoztatást ad a panaszosnak arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja azok elérhetőségét.

Ha a panasz kivizsgálása nem zárható le harminc napon belül, a Szolgáltató ezen időtartamon belül erről értesíti a bejelentőt és tájékoztatja a lezárás és eredményközlés várható időpontjáról. A végleges választ a Szolgáltató legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított három hónapon belül megadja.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá a névtelen adatokat tartalmazó panasz vizsgálata mellőzhető.

2.2. Ha a panaszt nem az eljárásra jogosulthoz tették meg, azt a Szolgáltató nyolc napon belül az illetékesnek megküldi és erről a bejelentőt tájékoztatja.

2.3. Ha a Szolgáltatónak benyújtott panasz kapcsán jogvita keletkezik, a panaszosnak lehetősége van azt Békéltető Testület útján lefolytatott eljárásban rendezni. Szolgáltatónak benyújtott panasz esetén a Szolgáltató a panaszosnak tájékoztatást ad a lakóhelye szerinti területileg illetékes Békéltető Testület elérhetőségéről.

A Szolgáltató területén elérhető Békéltető Testületek elérhetőségei:

 • Fejér Megyei Békéltető Testület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.; levélcím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.; telefon: 22/510-312; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 161.; telefon: 34/513-010; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

2.4. Ha a panaszt a Szolgáltató nem bírálta el, vagy a Szolgáltató panaszkezelési eljárása nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre, azt a panaszos a Szolgáltató felügyeletét ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály felé nyújthatja be elbírálásra (postai cím: 1440 Budapest, Pf. 1.; személyes ügyintézés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.; e-mail autóbusszal végzett személyszállítási ügyekben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; telefonszám: 06 1/373-1405).

...

Panaszkezelési szabályzat >>

---

XIV. Cím
TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE

1. Fejezet
A talált tárgyak leadása, átvétele

1.1. A Szolgáltató alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat, az autóbusz-állomásokat és helységeiket rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e, illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a Szolgáltató átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja.

1.2. Komárom-Esztergom megye vonatkozásában az autóbuszon, autóbusz-állmásokon, megállókban talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak az autóbusz vezetőjénél, illetve a 2. sz. Függelékben megjelölt helyeken adhatók le megőrzésre.

1.3. Fejér megye vonatkozásában az autóbuszon, az autóbusz-állomásokon, utasforgalmi szolgáltató helyeken talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak a következő helyeken adhatók le megőrzésre:

ha a találás autóbuszon történt, akkor a találás helyszínén az autóbuszjárat vezetőjénél, illetve

Megnevezés: Székesfehérvári Helyközi Személyszállítási Üzem

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8.
 • Rendelkezésre állási (nyitva tartási) idő: 5.50 órától - 22.10 óráig
 • Telefonszám: 06-22/514-714

Megnevezés: Dunaújvárosi Személyszállítási Üzem

 • Cím: 2400 Dunaújváros, Béke tér
 • Rendelkezésre állási (nyitva tartási) idő: 5.00 órától - 22.45 óráig
 • Telefonszám: 06-25/412-711

Megnevezés: Móri Személyszállítási Üzem

 • Cím: 8060 Mór, Kórház u. 21/a.
 • Rendelkezésre állási (nyitva tartási) idő:
  • munkanapokon: 5.30 órától - 17.30 óráig
  • szombat-vasárnap: 5.30 órától - 11.30 óráig
 • Telefonszám: 06-22/407-442

1.4. A Szolgáltató megőrzésre nem vesz át a nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat.

1.5. A Szolgáltató a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó be­jegyzések helyességét.

...

2. Fejezet
A talált tárgy megőrzése

2.1. A nyilvántartásba vett talált tárgyakat a Szolgáltató három hónap időtartamig megőrzi, ezt követen az át nem vett tárgyakat értékesíti.

Az átvett, de romlandósága miatt, vagy más okból el nem tartható tárgy értékesítéséről a Szol­gáltató a leadást követően haladéktalanul gondoskodik. A nem értékesíthető tárgyak megsem­misítésre kerülnek.

2.2. Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat más erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre.

2.3. Ha a talált tárgy jelzéséből vagy rendeltetéséből a tulajdonosa megállapítható, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a Szolgáltató a megtalálástól számított 8 napon belül a tulajdonost vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén részére a dolgot kiszolgáltatja.

...

3. Fejezet
Talált tárgyak visszaadása

3.1.Komárom-Esztergom megye vonatkozásában az elhagyott, elvesztett tárgyak kiszolgáltatása – ha igazolt tulajdonosa a leadást követő rövid időn belül jelentkezik annak átvételéért, akkor – a leadás helyén, egyéb esetben az 1. sz. Függelékben felsorolt helyeken történik.

3.2. Fejér megye vonatkozásában az elhagyott, elvesztett tárgyak kiszolgáltatása – ha igazolt tulajdonosa a leadást követő rövid időn belül jelentkezik annak átvételéért, akkor – a következő központi tárolóhelyeken történik:

Megnevezés: Székesfehérvári Helyközi Személyszállítási Üzem

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8.
 • Rendelkezésre állási (nyitva tartási) idő: 5.50 órától - 22.10 óráig
 • Telefonszám: 06-22/514-714

Megnevezés: Dunaújvárosi Személyszállítási Üzem

 • Cím: 2400 Dunaújváros, Budai N. A. u. 21-23. Irodaépület fszt. 5. sz. iroda
 • Rendelkezésre állási (nyitva tartási) idő:
  • hétfőtől-csütörtökig: 7.00 órától - 15.00 óráig
  • pénteken: 7:00 órától - 14:00 óráig
 • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Megnevezés: Móri Személyszállítási Üzem

 • Cím: 8060 Mór, Kórház u. 21/a.
 • Rendelkezésre állási (nyitva tartási) idő:
  • munkanapokon: 5.30 órától - 17.30 óráig
  • szombat-vasárnap: 5.30 órától - 11.30 óráig
 • Telefonszám: 06-22/407-442

Ha a tárgy átvételére a jogosult csak az értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeg kerül részére kifizetésre.

3.3. A Szolgáltató átvételre jogosultnak azt a személyt tekinti, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a tárgyat ő vesztette el, vagy ő a tárgy tulajdonosa.

3.4. Az elhagyott, elvesztett tárgyat a Szolgáltató az átvételről készülő elismervény elle­nében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyazonosító igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek.

- - -