2018. október 29. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

Helyközi menetrendek

...

Az "Országos menetrendi kereső" az indulási állomás és az érkezési állomás megadásával az ország bármely két pontja között lehetőségeket kínál a menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokkal történő eljutásra, akár átszállással is.

Országos menetrendi kereső >>

...

A "Helyközi menetrendek Fejér megyében / Komárom-Esztergom megyében" menüpontok alatt megyénként, a menetrend könyvekben megszokott módon, mezőkbe rendezve kereshetők és tekinthetők meg a Fejér megyét, illetve a Komárom-Esztergom megyét érintő helyközi autóbuszjáratok menetrendje.
E menüpontok tartalmazzák az egyes megyékben található autóbuszállomásokról a különböző célállomásokra közlekedő menetrend szerinti autóbuszjáratok indulási jegyzékét is, célállomás és indulási idő szerint.

Helyközi menetrendek Fejér megyében a 2017-2018. évi menetrendi időszakban >>

Helyközi menetrendek Komárom-Esztergom megyében a 2017-2018. évi menetrendi időszakban >>

...

A menetrendi naptár tartalmazza a menetrend szerinti autóbuszjáratok közlekedésének rendjét a menetrendi év egyes napjain.

Menetrendi naptár >>

...

A helyközi autóbuszjáratok menetrendjéről az alábbi telefonszámokon kérhető információ:

 • Fejér megyében:
  • Székesfehérvár, autóbuszállomás: +36 22/ 514-714
  • Dunaújváros, autóbuszállomás: +36 25/ 412-711
  • Mór, autóbuszállomás: +36 22/ 407-442
 • Komárom-Esztergom megyében:
  • Tatabánya, autóbuszállomás: +36 34/ 513-620
  • Tata, autóbuszállomás: +36 34/ 381-124
  • Komárom, autóbuszállomás: +36 34/ 340-296
  • Esztergom, autóbuszállomás: +36 33/ 511-721
  • Oroszlány, forgalmi telep: +36 34/ 560-605
  • Kisbér, autóbuszállomás: +36 34/ 352-220

---

...

II. CÍM
MENETREND

1. Fejezet
A menetrend tartalma

1.1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti járattal történő utazásra vonatkozó ajánlatát menetrendbe foglalja és abban teszi közzé.

1.2. A menetrend a járatok közlekedésének kezdő- és végpontjára, útvonalára, megállóhelyeire, közlekedési napjaira, indulási és érkezési időpontjaira, ezek, vagy az igénybevétel egyéb korlátozásaira, lehetőségeire, az igénybe vehető további szolgáltatásokra vonatkozó adatokat és tájékoztatásokat tartalmazza. A járatok indulási és érkezési időpontjai helyett a napi első és utolsó járat indulási időpontja, valamint a köztes járatgyakoriság is közzétehető.

1.3. A járatok menetrendje az ellátásért felelőssel – mint megrendelővel – (helyközi közlekedésben: közlekedésért felelős miniszter, helyi közlekedésben: települési önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján készül, annak mellékletében szerepel. A járatok menetrendben foglaltak szerinti közlekedtetése a Szolgáltató számára kötelezettség.

1.4. A menetrend egy menetrendi időszakban hatályos. A menetrendi időszak általában egy év. Az időszak kezdetét és végét a Szolgáltató külön hirdeti meg, illetve kezdetét, valamint ha előre ismert, a végét is a menetrenden vagy a menetrendet tartalmazó kiadványon, hirdetményen feltünteti.

...

2. Fejezet
Menetrend közzététele

2.1. A Szolgáltató az általa közlekedtetett közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok közül a helyközi járatok menetrendjét együttesen a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrendben teszi közzé, amelyben szerepelnek más szolgáltatók közös vonalon, illetve a menetrendi kötet szerinti megyében közlekedő járatai is.

A Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend kötetei évente a menetrendi időszak kezdetétől tartó érvényességgel kerülnek kiadásra. A Szolgáltató az utasok részére a hozzáférést a hatályba lépés előtti legalább 15. naptól biztosítja, kivéve, ha előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése a megjelentetést késlelteti.

A helyi közfogalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok menetrendjét a Szolgáltató külön menetrendfüzetben, illetve más külön kiadványként teszi közzé, kivéve, ha az ellátásért felelős a kiadásról eltérően rendelkezett.

2.2. A Szolgáltatónak a Hivatalos Autóbusz Menetrend menetrendi kiadványai – díj ellenében – az autóbusz-állomásain (1. sz. Függelék) megvásárolhatók.

2.3. A Szolgáltató által közlekedtetett közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok menetrendjét a Szolgáltató honlapján (elérhetőség: www.knykk.hu) található menetrendi tájékoztató, valamint közforgalmú menetrend szerinti határon átmenő, nemzetközi és helyközi autóbuszjáratok menetrendjét a www.volan.hu elérhetőségen található menetrendi keresőrendszer is tartalmazza.

2.4. A Szolgáltató az általa közlekedtetett közforgalmú menetrend szerinti járatok menetrendjéről más menetrendi kiadványokban (menetrendfüzetekben, vonali menetrendek stb.), és egyéb kiadványokban is adhat tájékoztatást. Ennek hozzáférhetőségét a Szolgáltató a kiadvány jellegéhez, terjesztéséhez és az igényekhez igazítja, az a felsoroltaktól függően esetenként különböző, illetve változó.

2.5. Ha a különböző módon megjelentetett menetrendek tartalma között ellentmondás van, irányadónak az e fejezethez tartozó első és második pontokban foglaltak szerinti, a Szolgáltató által időszaki módosítások figyelembevételével közzétett menetrendet kell tekinteni.

...

3. Fejezet
A menetrend módosítása

3.1. A menetrend a menetrendi időszakon belül a szolgáltató és az ellátásért felelős megállapodása szerint módosítható.

3.2. A menetrendek módosításáról a Szolgáltató a honlapján, az autóbusz-állomásain, a módosítással érintett megállóhelyeken és más fontosabb utasforgalmi csomópontokon hirdetmény útján ad tájékoztatást.

A jelentősebb mennyiségű vagy a korábbi módosításokat is összefoglaló változásokat a Szolgáltató külön menetrendi füzetben is közzéteheti.

3.3. A közforgalmú határon túli, nemzetközi és belföldi helyközi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Szolgáltató hatályba lépés előtt legalább 15 nappal, korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése azt késlelteti, továbbá ha az ellátási felelőssel való megállapodás ezen időszakon belül jött létre és a módosítás nem tűr halasztást vagy minden körülményt mérlegelve a halasztás célszerűtlen lenne.

3.4. A közforgalmú helyi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Szolgáltató a hatályba lépés előtt, az ellátásért felelős rendelkezése szerinti időtartammal (Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór, Baracska, Nagykarácsony, Oroszlány, Tata esetében 15 nappal, Tatabánya, Esztergom, Komárom esetében 3 nappal) korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése, a közzétételt késlelteti, továbbá ha későbbi hatályba léptetésnek már nincsenek meg a feltételei.

3.5. Átmeneti (ideiglenes) menetrend változás szükségessége esetén (útlezárás, forgalomelterelés, javítási munkák stb. miatt) a Szolgáltató a honlapján közétett, valamint a járat által érintett megállóhelyeken és autóbusz-állomásokon kifüggesztett hirdetményben ad tájékoztatást a változásokról, kivéve, ha arra előre nem tervezhető, azonnal szükséges beavatkozás miatt van szükség, ami miatt a tájékoztatásra nincs lehetőség és a változtatás rövid időtartamú.

3.6. Az utasok a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat közvetlenül a Szolgáltató részére is megadhatják a Szolgáltató központi elérhetőségén. (1. sz. Függelék)

...

A KNYKK Zrt. központi elérhetősége >>

- - -